วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

polyaluminium-chloride-pac | เราขายราคาส่ง | 5.5 bht/kg

Polyaluminium-chloride-PAC is a synthetic salt of aluminum chloride.   |  เราจำหน่าย PAC 10 % , PAC น้ำ


The synthesized specifically for use in precipitation. Better features of aluminum and steel. When dissolved in water to form an alkaline substance and the percentage of up to 30% PAC Active Al2O3 works well with river water, surface water, wastewater industry.

Polyaluminium-chloride- PAC liquid 10 %  used for anything water sediment and water treatment poiund.
Polyaluminium-chloride-PAC liquid 10 %  เป็นสารเร่งตะตะกอน is available online in all cases with the need to have precipitated. For example, the process has taken PAC, and then the results are good.
PAC น้ำ 10 %  --  ราคา  5 บาท/kg


ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณมานพ    099-351-6998 
E-Mail : manop.service@gmail.comApplication of Polyaluminium-chloride-PAC liquid 10 % 

· Water using water from the river.
· Groundwater
· Industrial Wastewater
· The separation of solid particles suspended solids in industrial processes.
· The use of chemicals to come back. By precipitation from water types.


ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณมานพ    099-351-6998 
E-Mail : manop.service@gmail.comชี้แจงการใช้งานและอัตราการใช้ Polyaluminium Chloride - PAC Liquid - PAC น้ำ 10 %
Background   |  พื้นหลัง
        การกรองผ่านสื่อ media ที่มีรูพรุนเช่น sand bed  เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพในการลดความขุ่นของน้ำ แต่การด้วยกรองทรายจะถูกจำกัดมาก    ในความสามารถของพวกสารแขวนลอย  ที่จะผ่านไปได้่  Cryptosporidium วิจัยที่มหาวิทยาลัยสวอนซีสำหรับ PWTAG ในปี 2004 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการแข็งตัว หรือการร่วตัว ในการกรอง Cryptosporidium oocysts โดยไม่ต้องมีการตกตะกอนในอัตราที่กำจัดในครั้งเดียว      ของตัวกรองขนาดอัตรากรองได้ประมาณ 50% นี้ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากถึงกว่า 90% โดยการเติมคลอไรด์ Polyaluminium-chloride-PAC liquid 10 %

Dosing rate | อัตราการเติม
Polyaluminium-chloride-PAC liquid 10 %  โดยการเติมตรง ๆ batch และเติมอย่างต่อเนื่อง  continuous จากถังในการที่จะมีการจัดส่ง  หรือปั๊ม metering pump ในอัตราประมาณ 50 ppm - 1,000 ppm / m3 ของการไหลของการไหลเวียน (มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะไม่เจือจางด้วยน้ำในขณะที่มันจะเป็นตะกอน)  การผสมจะต้องนำมาผสมอย่างสม่ำเสมอเท่าที่เป็นไปได้ตลอดการไหลของน้ำ


Where to dose  |  สถานที่เหล่านั้น
 การใช้ Polyaluminium-chloride-PAC liquid 10 % สำหรับการช่วยตกตะกอน ของสารมลพิษที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมาก    การตกตะกอนเป็นกระบวนการที่ช้ากว่าที่อนุภาคแห้งมาร่วมกัน     ในกลุ่มแบคทีเรีย        ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่มีเวลาเพียงพอก่อนที่น้ำจะมาถึงสื่อกรอง เช่น  Polyaluminium-chloride-PAC liquid 10 %    ได้สัมผัส    อย่างน้อย 10 วินาที            ขอแนะนำที่ความเร็วของการไหลไม่เกิน 1.5 เมตร / วินาที              ปกติสามารถทำได้ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นในตัวกรอง     แต่เพื่อให้แน่ใจว่าการผสมที่ดีที่สุด, Polyaluminium-chloride-PAC liquid 10 %   ควรได้รับการฉีด mixing , inject เท่าก่อนที่ฟิลเตอร์   กรอวทราย    หรือ การ sedimentation   ที่เป็นไปได้


How to dose   |   วิธีการเหล่านั้น
สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย  Water Treatment Plant  ที่มีความจุของ 450  m3 (100,000 แกลลอน) และระยะเวลาการหมุนเวียนของ 2 ชั่วโมงอัตราการไหลเวียนเป็น 225  m3 ต่อชั่วโมงอัตราการใช้ยา Polyaluminium-chloride-PAC liquid 10 %  สำหรับ   Water Treatment Plant  น้ำนี้จะได้รับการ 22.5 ml ต่อชั่วโมง      นี้เป็นปริมาณที่น้อยมาก (ชึ่งอ้างอิงจากการทดลอง หลอดทดลองต่อชั่วโมง) และเป็นเรื่องยากที่จะใช้ PAC Liquid อย่างถูกต้อง


สารเคมีส่วนใหญ่ปั๊มเคมีที่ใช้สำหรับการเติมสารเคมี ที่ใช้ในWater Treatment Plant น้ำไม่ได้มีความสามารถในการเพิ่มปริมาณขนาดเล็กนี้ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง     ชนิดที่เหมาะสมที่สุดของปั๊มยาเป็นปั๊ม peristaltic, metering pump, screw pump, diaphragm pump.